Privacy verklaring van DUUCON infraroodverwarming


DUUCON infraroodverwarming heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven hoe ze binnen haar organisatie met persoonlijke informatie omgaat. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DUUCON infraroodverwarming  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 -          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen                 en  type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de                       doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw                                       persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw                               persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden                   waarvoor ze zijn verstrekt;

  

Verwerking en bewaren van gegevens 

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze beschermen. Alle gegevens die doorDUUCON infraroodverwarming worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

 Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door DUUCON infraroodverwarming verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 -          Administratieve doeleinden;

-          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 - De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan DUUCON infraroodverwarmingde volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;

- Tussenvoegsel;
- Achternaam;

- Adres;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- Tweede telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht. 

Uw persoonsgegevens worden door DUUCON infraroodverwarming opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Inzage en verzoek om verwijdering gegevens  

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Wanneer u ingelogd ben op uw account kunt u uw gegevens bekijken en wijzigen. 

DUUCON infraroodverwarming zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen. Na ontvangst van het verzoek, binnen 24 uur. Een verzoek tot verwijdering kan worden verzonden aan info@duucon.nl

  

Ip-adres en  aanverwante sites

DUUCON infraroodverwarming gebruikt uw IP- adres voor de verwerking van problemen met haar server en voor de administratie van haar site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistieken met betrekking tot de website.

Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot DUUCON infraroodverwarming behoren. DUUCON infraroodverwarming is niet aansprakelijk voor de manier waarop zij met privacy omgaan noch de inhoud van zulke sites. Wel hebben wij een overeenkomst waarin wij duidelijke afspraken gemaakt hebben over de manier waarop zij door ons verstrekte gegevens verwerken . 

Contactgegevens 

Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

DUUCON infraroodverwarming

Showroom
Rijksweg Noord 93
6131 CK Sittard

Postadres:
Rijksweg Noord 93
6131 CK Sittard


T +31 (0) 46 8884394 

Internet :www.duucon.nl
E-mail:info@duucon.nl

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookie policy. OK